Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Bezprecedensowa decyzja Sądu w Irlandii w sprawie wykonania ENA

14 marca 2018   |   Michał Walczak   |   ogólne

Sędzia Wysokiego Trybunału w Irlandii podjęła decyzję, iż sprawę Polaka, co do którego Sąd w Polsce wydał Europejski Nakaz Aresztowania,  przekaże do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Sędzia wskazała, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej winien ocenić czy ostatnie zmiany w sądownictwie w Polsce nie spowodowały naruszenia rządów prawa i zasad demokracji, co z kolei nie pozwala na automatyczne wykonywanie orzeczeń wydanych w Polsce, a w tym szczególnym wypadku Europejskiego Nakazu Aresztowania. Jaki wpływ powyższe orzeczenie może mieć na inne sprawy?

Nie ma wątpliwości, iż wydanie takiego orzeczenia może mieć duży wpływ na inne sprawy z zakresu stosowania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Argument o naruszeniu zasad praworządności w Polsce na pewno będzie się pojawiał częściej w kontekście spraw o wykonanie ENA. Jest wielce prawdopodobne, że orzeczenie Wysokiego Trybunału nie będzie jedynym takim orzeczeniem w Europie. Na tę chwilę można ocenić, iż orzeczenie to może przyczynić się do przedłużenia procedury ekstradycyjnej. Na ostateczny wpływ orzeczenia na stosowanie ENA musimy jednak zaczekać do czasu wydania wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości UE.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.