Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Dozór kuratora

28 lutego 2020   |   Michał Walczak   |   ogólne

W ogromnej ilości przypadków, osoby które otrzymały wyrok w zawieszeniu otrzymują również dozór kuratora. Dozór kuratora a bliżej niestosowanie się do niego stanowi jedną z głównych przyczyny zarządzenia wykonania kary czyli tzw. „odwieszenia wyroku”

W klasycznej spotykanej przez nas sytuacji, klient otrzymuje wyrok w zawieszeniu oraz dozór kuratora i po jakimś czasie od zapadnięcia wyroku postanawia wyjechać za granicę np. za pracą. Niestety w wielu przypadkach skazany zapomina o tym aby chociażby starać się utrzymywać kontakt z kuratorem. Konsekwencją tego jest niestety wydanie na wniosek kuratora postanowienia o zarządzeniu wykonania kary czyli „odwieszenie kary”. Dlatego jak mantrę należy sobie powtarzać, że w przypadku wyjazdu za granicę należy po pierwsze powiadomić o tym fakcie kuratora – lecz nie czynić tego wyłącznie telefonicznie (wykonanie telefonu może być trudno do udowodnienia) ale chociażby mailowo lub listem poleconym. Najlepiej jednak jednocześnie złożyć do Sądu wniosek o uchylenie dozoru kuratora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.