Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

ENA za przestępstwo skarbowe

13 grudnia 2022   |   Michał Walczak   |   ogólne

Częstym problemem z którym zwracają się do nas nasi klienci jest wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania za przestępstwa karno-skarbowe czyli te związane z podatkami. Klienci zwracają się do nas z prośbą o pomoc w sytuacji wyroków wydanych za właśnie tego typu przestępstwa. Mamy dla nich często dobrą informację, że sytuację da się uratować.

Europejski Nakaz Aresztowania może być wydany w stosunku do każdego wyroku skazującego którego czas trwania przekracza 4 miesiące. ENA może być wydany zarówno w stosunku do wyroku bezwzględnego więzienia, wyroku który był w zawieszeniu ale został odwieszony (zarządzono wykonanie kary) jak i do wyroku zastępczego (kara zastępcza pozbawienia wolności za niezapłaconą grzywnę czy też za niewykonane prace społeczne). Powyższe dotyczy również wyroków za przestępstwa karno-skarbowe. W naszej praktyce często spotykamy się z sytuacjami, w których nasi współobywatele po wyprowadzce za granicę po wielu latach dowiadują się, iż wobec nich prowadzone było i zakończone wyrokiem postępowanie karno-skarbowe. Często dowiadują się o tym w nieprzyjemnych okolicznościach zatrzymania przez policję do wydanego przez Polskę Europejskiego Nakazu Aresztowania. Na szczęście nie jest to sytuacja bez wyjścia i można temu skutecznie zaradzić. Postępowanie karno-skarbowe ma tę swoją specyfikę, iż zawiera możliwość prowadzenia procedury tzw. postępowania w stosunku do nieobecnych. W przypadku prowadzenia tego postępowania Sąd wydaje wyrok pomimo nieobecności oskarżonego podczas całości postępowania. Procedura ta jednak pozwala nawet po wielu latach na uchylenie wyroku pomimo prawomocnego zakończenia postępowania. Dla uchylenia wyroku właściwie wystarczające jest poddanie się przed skazanego do osobistej dyspozycji sądu i złożenie odpowiedniego wniosku. Powyższe powoduje, iż wyrok wydany przez Sąd jest automatycznie uchylany a Sąd winien jest przeprowadzić sprawę ponownie. Co najbardziej interesujące przy ponownym rozpoznaniu sprawy Sąd ponownie bada kwestię przedawnienia karalności zarzucanego przestępstwa. Powyższe, w szczególności w sytuacji gdy od daty czynu minęło już wiele lat, może prowadzić do umorzenia postępowania z uwagi na przedawnienie karalności i to nawet w okolicznościach gdy sprawstwo i wina czynu nie budzą żadnej wątpliwości.

Wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania nie stoi na przeszkodzie skorzystania z instytucji uchylenia wyroku wydanego wobec nieobecnego, a znający się na tych sprawach adwokat jest w stanie doprowadzić do całkowitego umorzenia sprawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.