Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Europejski Nakaz Aresztowania – zasada specjalności

17 listopada 2016   |   Michał Walczak   |   ogólne

Ogólnie rzecz ujmując zasada specjalności polega na tym, iż osoba wobec której wydano ENA nie może być ścigana ani oskarżona w Polsce o inne przestępstwa aniżeli te które były wymienione w Europejskim Zakazie Aresztowania.

Zasad ta jednak doznaje jednak kilku wyjątków.

Te wyjątki to sytuacje w których:

  1. osoba poszukiwana ENA sama wyraziła zgodę na ściganie za inne przestępstwa;
  2. państwo przekazania ściganego wyraziło zgodę na ściganie za inne przestępstwa (zgodę może wyrazić przed jak i po ekstradycji ściganego).
  3.  upłynęło 45 dni od prawomocnego zakończenia postępowania (wykonania kary) a osoba ścigana nie opuściła terytorium Polski;
  4. osoba ścigana opuściła terytorium Polski a następnie na nie powróciła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.