Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Holandia po raz drugi orzeka w sprawie tego samego ENA

20 maja 2024   |   Michał Walczak   |   ogólne

W ostatnim czasie dochodzą do nas informacje, iż w Holandii mają miejsce przypadki kiedy to organy sądowe Holandii orzekają po raz kolejny w sprawie tego samego Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez Polskę.

Przypadki takie mają miejsce kiedy wobec osoby ściganej już raz sądy w Holandii odmówiły wykonania ENA a po kolejnym wysłaniu przez Polskę ENA do tej samej sprawy sprawa rozstrzygana jest przez sąd w Holandii ponownie i to na niekorzyść takiej osoby.

 

Wygląda więc na to, że Holandia nie respektuje zasady powagi rzeczy osądzonej (res judicata) w kontekście Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) wydanego przez Polskę. Ta zasada, będąca fundamentalnym elementem prawa, zakłada, że raz wydane orzeczenie sądowe powinno być ostateczne i wiążące. Jednakże praktyka holenderskich organów sądowych budzi wątpliwości co do przestrzegania tego standardu.

Przypadki, w których Holandia odmówiła wykonania ENA z Polski, a następnie, gdy ten sam nakaz został ponownie wydany, podjęła decyzję o jego wykonaniu, stały się źródłem kontrowersji. Tego rodzaju działania podważają zaufanie do współpracy sądowej między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i komplikują międzynarodowe procedury prawne.

Holenderskie sądy przy pierwotnej odmowie wykonania ENA powoływały się na stan praworządności w Polsce a przy kolejnym rozpatrzeniu sprawy już takiego zagrożenia nie widziały stąd odmienna decyzja odnośnie wykonania ENA.

Niestabilność w wykonywaniu ENA przez Holandię rodzi poważne pytania o przyszłość współpracy sądowej w ramach Unii Europejskiej. Europejski Nakaz Aresztowania jest kluczowym narzędziem w walce z przestępczością transgraniczną i jego skuteczność zależy od wzajemnego zaufania i współpracy między państwami członkowskimi. Brak poszanowania zasady powagi rzeczy osądzonej może prowadzić do erozji tego zaufania i osłabienia mechanizmu ENA.

Zjawisko ponownego rozpatrywania tych samych ENA przez Holandię, mimo wcześniejszej odmowy ich wykonania, stanowi poważny problem prawny i polityczny. Konieczne jest, aby holenderskie sądy i organy ścigania dokładnie przestrzegały zasady powagi rzeczy osądzonej, aby zapewnić spójność i przewidywalność w międzynarodowych postępowaniach prawnych. Tylko w ten sposób można zagwarantować, że Europejski Nakaz Aresztowania pozostanie skutecznym narzędziem w walce z przestępczością w Europie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.