Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie ENA

25 lipca 2018   |   Michał Walczak   |   ogólne

W dniu dzisiejszym (25 lipca 2018 roku) zapadło istotne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące wykonywania ENA.

Sprawa powstała na gruncie postępowania toczącego się w Polsce wobec obywatela polskiego podejrzanego o handel narkotykami. Wobec podejrzanego wydano Europejski Nakaz Aresztowania. W toku procedury wykonania ENA sąd w Irlandii powziął wątpliwość czy wobec zmian w sądownictwie w Polsce powinien wydać obywatela polskiego Polsce z uwagi na wątpliwości co do przestrzegania przez Polskę zasad praworządności. Z pytaniem prawnym sąd w Irlandii zwrócił się w tej sprawie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem TSUE organ sądowy, do którego zwrócono się o wykonanie Europejskiego Nakazu Aresztowania, musi wstrzymać się z jego wykonaniem, jeśli uzna, że dana osoba mogłaby zostać narażona na ryzyko naruszenia prawa podstawowego do niezawisłego sądu, a tym samym do rzetelnego procesu sądowego, ze względu na nieprawidłowości mogące mieć wpływ na niezawisłość władzy sądowniczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.