Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Praworządność a Europejski Nakaz Aresztowania

19 listopada 2018   |   Michał Walczak   |   ogólne

W ostatnim czasie bardzo dużo szumu wywołuje temat praworządności w Polsce i jego wpływu na toczące się sprawy Europejskiego Nakazu Aresztowania.

Nie ulega wątpliwości, iż temat praworządności rozgrzewa umysły wielu osób ściganych ENA, które liczą na uniknięcie deportacji. Ostatnie orzeczenia nie napawają jednak optymizmem. W ostatnim czasie Wysoki Trybunał w Wielkiej Brytanii nie uwzględnił wniosków trzech Polaków, którzy domagali się odstąpienia od ekstradycji do Polski ze względu na zagrożenie praworządności w naszym kraju.

Należy zwrócić uwagę, iż sprawy w których na te okoliczności można się powołać w istocie mogą dotyczyć spraw o zabarwieniu politycznym. Sądy zagraniczne jednakże badając te kwestie dotychczas wskazują, iż w sprawach czysto kryminalnych nie dostrzegają zagrożenia dla sprawiedliwego procesu.

Każda sprawa powinna być traktowana indywidualnie i być może analiza konkretnego postępowania może prowadzić do wniosku, iż takie zagrożenie istnieje.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.