Blog o międzynarodowym postępowaniu karnym i nie tylko...

Umorzenie postępowania na podstawie art. 59a kodeksu karnego

4 listopada 2015   |   Michał Walczak   |   ogólne

Wraz z najnowszą nowelizacją kodeksu karnego dodano nowe korzystne rozwiązanie dla sprawcy przestępstwa. Dzięki wprowadzaniu artykułu 59a można doprowadzić do całkowitego  umorzenia postępowania karnego.

Z przepisu art. 59a wynika, że można go zastosować przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji a więc na etapie postępowania przygotowawczego lub już na etapie postępowania sądowego ale przed formalnym odczytaniem aktu oskarżenia.

Kolejnym warunkiem jaki musi być spełniony aby sprawę umorzyć jest wcześniejsza niekaralność sprawcy za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy.

Niezbędne do zastosowania tego przepisu jest pojednanie się z pokrzywdzonym i naprawienie szkody bądź zadośćuczynienie krzywdzie.

Popełnione przestępstwo nie może być zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, a przy przestępstwach przeciwko mieniu 5 lat.

Niezbędnym warunkiem jest również wniosek pokrzywdzonego o umorzenie postępowania w trybie art. 59a k.k.

Rolą adwokat jest w tym przypadku doprowadzenie do pojednania z pokrzywdzonym i wywołanie sytuacji, w której pokrzywdzony zdecyduje się na złożenie wniosku o umorzenie postępowania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.