Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Jaka wysokość kary umownej za naruszenie poufności (naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa) w umowach NDA?

23 lipca 2021   |   kancelaria

W umowach o zachowaniu poufności (umowach NDA) standardem jest już zawieranie klauzul przewidujących kary umowne za dokonane naruszenia zasad poufności czy też inaczej mówiąc naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Dlaczego w ogóle warto zawrzeć takie klauzule o karach umownych i w jakich wysokościach określać te kary?

Kara umowna jest bardzo wygodnym instrumentem w przypadku ewentualnego sporu. Obciążający tą karą musi tylko wykazać, że doszło do naruszenia jakiegoś zapisu umownego. Nie ma przy tym obowiązku do wykazywania szkody (co często jest ciężko wykazać „pieniężnie”) ani winy.

Tym właśnie różni się kara umowna od dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. W tym drugim przypadku, ażeby dochodzić wyrównania szkody, poszkodowany musi wykazać a) winę, b) szkodę, c ) związek przyczynowy.

W jakiej wysokości określać w tego typu umowach kary umowne?

Tutaj wszystko zależy kogo mamy po drugiej stronie. Jeżeli jest to podwykonawca, osoba fizyczna, to kara nie może być tak wysoka jak w stosunku do profesjonalnego podmiotu gospodarczego, w którym zatrudnionych jest 100 osób.

W tym pierwszym przypadku z reguły są to kwoty do 50.000 złotych. Pewnym dodatkowym zabezpieczeniem, jakie można przewidzieć w umowie jest dodanie, iż kara umowna przysługuje za każdorazowe naruszenie. Bez tego dodatku interpretacja umowy przemawiać będzie za możliwością jednokrotnego obarczenia tą karą. Pozostawiamy sobie zatem tym samym furtkę do ewentualnego mnożenia przyjętej wysokości kary w stosunku do liczby naruszeń.

W przypadku dużych podmiotów kary umowne mogą sięgać znacznie wyżej i wynosić 100.000 złotych, 200.000 złotych  czy nawet więcej.

W mojej praktyce przygotowywałem już umowy gdzie kary umowne za naruszenie poufności sięgały kliku milionów złotych. Oczywiście mówimy o kontraktach pomiędzy dużymi podmiotami i cennym know-how.

Formułując treść umowy zawsze należy pamiętać, aby w rozdziale dotyczącym kary umownej dodać zwrot, że w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa całości szkody, poszkodowany może dochodzić uzupełniającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

Brak zastrzeżenia powyższego uniemożliwi ewentualne dochodzenie kwot ponad przewidziane kary umowne.

Chcesz wiedzieć więcej? Mamy sprawdzić zapisy umowne lub przygotować nowy projekt?

Dzwoń bezpośrednio do mnie – wstępna porada telefoniczna jest bezpłatna. Porozmawiajmy.

Radca prawny

Maciej Lipiński

502125029

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.