Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Pięć milionów smsów z T-Mobile do klientów sieci Plus – nieuczciwa konkurencja, wyrok SA Warszawa

7 maja 2020   |   kancelaria

Sąd Apelacyjny w Warszawie potwierdził, iż działania sieci komórkowej T-Mobile wobec sieci Plus były niezgodne z zasadami uczciwości kupieckiej i dobrymi obyczajami. Pięć milinów smsów to jednak za dużo.

W wyroku, którego uzasadnienie opublikowano miesiąc temu, warszawski sąd wskazał, iż uczciwe przejmowanie abonentów powinno być wynikiem atrakcyjności własnej oferty. Niedopuszczalne jest natomiast zniechęcanie ich do poprzedniego operatora.

Sprawa dotyczyła kampanii T-Mobile z 2014 r. , gdy sieć chciała przejąć abonentów Plusa.

W tym celu wysłała ponad pięć milionów SMS-ów. Głównie z pytaniem: „Czy zgadzasz się na kontakt doradcy w celu przedstawienia propozycji przeniesienia numeru do T-Mobile?”.

Wyniki samej kampanii okazały się mizerne, numery przeniosło tylko kilka tysięcy osób.

Przypomnę, iż działania marketingowe i reklamowe, w tym zachęty do nawiązania współpracy z danym podmiotem, nie wyczerpują znamion czynu nieuczciwej konkurencji, jeśli są zgodne z dobrym obyczajem i z prawem, a także z zasadami uczciwej konkurencji i swobody działalności gospodarczej”

W tym przypadku jednak sąd wyraźnie rozróżnił przejmowanie klientów w wyniku porównania przez nich oferty jednego przedsiębiorcy z ofertą drugiego od przejmowania klientów w następstwie nakłaniania ich do zmiany kontrahenta.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 grudnia 2019 r., sygn. akt VII AGa 1567/18

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.