Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

NAJNOWSZE WPISY

Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

4 maja 2015   |   Maciej Lipiński

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako jeden z głównych czynów nieuczciwej konkurencji wyróżnia takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości i powodować tym samym, że klient zamierzając skorzystać z usług firmy A,  zapuka jednak do drzwi firmy B.
Powyższe może przejawiać się w używaniu firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
Pojęcie „oznaczenia przedsiębiorstwa” jest szersze aniżeli pojęcie „nazwa przedsiębiorstwa”.
Oprócz nazwy przedsiębiorstwa w skład „oznaczenia przedsiębiorstwa” wchodzi bowiem częstokroć symbol, znak, godło lub jakiś skrót literowy.

czytaj więcej