Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

NAJNOWSZE WPISY

Przedawnienie roszczeń z nieuczciwej konkurencji

27 marca 2018   |   Maciej Lipiński

Dzisiejszy wpis poświęcony będzie tematyce przedawnienia roszczeń wynikających z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej „uznk”).

W ogólnym skrócie, przedawnienie jest momentem, po którym uprawniony wprawdzie może dochodzić swoich roszczeń, ale strona przeciwna może zasłonić się upływem terminu uprawniającego przedsiębiorcę do ich dochodzenia.

czytaj więcej

Wzór umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem

7 listopada 2017   |   Maciej Lipiński

W związku z licznymi zapytaniami, poniżej przedstawiamy ogólny wzór umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem.

W celu uszczegółowienia informacji zapraszamy do wizyty strony internetowej kancelarii:  www.lipinskiwalczak.pl, gdzie znajdą Państwo nasze aktualne dane kontaktowe.

Umowa o zachowaniu poufności z Pracownikiem

zawarta w dniu pomiędzy …..zwanym dalej Pracodawcą oraz

Panią/Panem …..zwanym dalej Pracownikiem

czytaj więcej

Wzór pozwu o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji

20 kwietnia 2017   |   Maciej Lipiński

W dniu dzisiejszym, przedstawiamy przykładowy wzór pozwu o zakazanie czynu nieuczciwej konkurencji.

W tym przypadku jest to czyn polegający na rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji o firmie przez spółkę działającą na tym samym rynku lokalnym.

W razie jakichkolwiek pytań szczegółowych, pozostajemy do dyspozycji mailowo lub telefonicznie.

 

 Sąd Okręgowy w Poznaniu

 I Wydział Cywilny

Powód: Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą pod

firmą XYZ (NIP: 111-222-00-44) ul. ….Poznań;

PESEL…………

Pozwana: ABC sp. z o.o ul. …… Poznań

KRS nr ………..

Pozew o zakazanie czynów nieuczciwej konkurencji

czytaj więcej

Wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

4 maja 2015   |   Maciej Lipiński

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jako jeden z głównych czynów nieuczciwej konkurencji wyróżnia takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości i powodować tym samym, że klient zamierzając skorzystać z usług firmy A,  zapuka jednak do drzwi firmy B.
Powyższe może przejawiać się w używaniu firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.
Pojęcie „oznaczenia przedsiębiorstwa” jest szersze aniżeli pojęcie „nazwa przedsiębiorstwa”.
Oprócz nazwy przedsiębiorstwa w skład „oznaczenia przedsiębiorstwa” wchodzi bowiem częstokroć symbol, znak, godło lub jakiś skrót literowy.

czytaj więcej