Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Czy oznaczenie firmy nazwiskiem może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji ?

1 czerwca 2015   |   Maciej Lipiński

 

W poprzednim wpisie na blogu omówione zostały ogólne aspekty oznaczenia przedsiębiorstwa, które może wprowadzać w błąd.
W niniejszym wpisie skoncentruję się na wyjaśnieniu, jak to jest z nazwiskiem przedsiębiorcy w nazwie przedsiębiorstwa?
Przecież każdy ma prawo użyć swojego nazwiska do oznaczenia swojej firmy.

Owszem, ale omówienia wymaga kilka ograniczeń ustawowych w powyższym zakresie.


Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (art. 6), jeżeli oznaczenie przedsiębiorstwa nazwiskiem przedsiębiorcy może wprowadzić w błąd klientów co do jego tożsamości z inną firmą, która wcześniej używała już podobnego oznaczenia, to przedsiębiorca ten powinien podjąć środki mające na celu usunięcie niebezpieczeństwa wprowadzenia w błąd osób trzecich.

Ustawa zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przewiduje zatem ochronę dla przedsiębiorcy, który ma już „wyrobione” nazwisko w danej branży, które to nazwisko stanowi oznaczenie jego przedsiębiorstwa.

Mówimy oczywiście o przedsiębiorstwach konkurencyjnych, a nie takich, które prowadzą zupełnie inne działalności.

Aby mówić o czynie nieuczciwej konkurencji musi tez istnieć element konfuzji, czyli potencjalnej możliwości wprowadzenia w błąd.

Generalnie w lepszej sytuacji znajduje się ten z przedsiębiorców, który wcześniej rozpoczął działalność pod danym nazwiskiem. On bowiem może żądać od drugiego przedsiębiorcy dokonania stosownych zmian. Oczywiście wszystko zależy również od konkretnej sytuacji, wyrobionej marki etc.

Ustawa nie zabrania i nie może zakazać tego, aby ktoś prowadzący działalność oznaczył firmę swoim nazwiskiem.
Wymaga jednak, aby w przypadkach zagrażających konkurencji, przedsiębiorca taki dokonał stosownych zmian w oznaczeniu swojego przedsiębiorstwa, aby wykluczyć niebezpieczeństwo wprowadzenia klientów w błąd co do jego tożsamości.

Na uwagę zasługuje fakt, iż o ochronie z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji możemy mówić w przypadku rzeczywistych nazwisk właścicieli firm. Ustawa nie chroni jednak w przypadku, gdy inna firma używa podobnych oznaczeń co do nazwisk fantazyjnych, np. Sobieski, Poniatowski).
W takim przypadku podstawę do ewentualnych roszczeń stanowią już odpowiednie zapisy Kodeksu cywilnego.

Jeżeli przedsiębiorca dobrowolnie nie zmieni oznaczenia swojej firmy na niewprowadzającą w błąd, sąd na żądanie osoby uprawnionej może mu to nakazać.

Z doświadczenia wskazać należy, iż elementem który „usuwa” z oznaczenia przedsiębiorstwa sytuację wprowadzania w błąd (konfuzji) jest np. wpisanie całego imienia obok nazwiska, dodanie do nazwiska siedziby firmy, określenie obok nazwiska specyfiki działalności firmy, dokonanie pewnych zmian graficznych lub dodanie lokalizacji geograficznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.