Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy.

27 lipca 2021   |   kancelaria

Coraz częstszą praktyką jest podpisywanie przez pracodawców umów o zakazie konkurencji z pracownikami, które rozciągają się także po zakończeniu przez pracownika stosunku pracy.

Z reguły umowy te podpisywane są już na samym wstępie, czyli przy okazji podpisania umowy o pracę.

Zakaz konkurencji po wygaśnięciu stosunku pracy wiąże się z koniecznością wypłaty byłemu pracownikowi conajmniej 25% comiesięcznego odszkodowania.

Co jednak jak pracodawca w miarę upływu czasu zmieni zdanie i nie będzie jednak chciał tego odszkodowania wypłacać? Czy samo zaprzestanie wypłaty odszkodowania przez pracodawcę powoduje że umowa o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy wygasa?


Nie do końca. Fakt wstrzymania wypłaty odszkodowania nie powoduje, że umowa przestaje automatycznie obowiązywać. Wszak w umowie pracodawca zobowiązał się do zapłaty, więc nie można tak dowolnie przestać płacić i uwolnić się o dalszych zobowiązań.
Z drugiej strony, pracownik gdyby chciał to może umowę w takim wypadku traktować już jako wygasłą, ale z drugiej strony może zawsze twierdzić, że on się powstrzymywał od pracy na rzecz konkurencji to niech pracodawca zapłaci zaległe należne mu raty odszkodowania.

Jak zatem dać możliwość pracodawcy do tego, aby ten mógł zmienić zdanie i „legalnie” uwolnić się od umowy o zakazie konkurencji i zapłaty odszkodowania?

Służą temu odpowiednie zapisy w umowie, a mianowicie sformułowanie prawa do jednostronnego odstąpienia od umowy.

Można je przewidzieć np. do 7 dni od ustania stosunku pracy, w przypadku rozwiązania Umowy o pracę bez wypowiedzenia Pracownika na podstawie art. 55 Kodeksu pracy lub wypowiedzenia umowy o pracę przez Pracownika albo np. najpóźniej w dniu wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy o pracę przez Pracodawcę lub najpóźniej w dniu zawarcia przez Strony porozumienia o rozwiązaniu Umowy o pracę.
Jeżeli umowa o pracę wygasa normalnie  z upływem terminu, to prawo do odstąpienia można przewidzieć najpóźniej do ostatniego dnia trwania umowy o pracę.

W umowie zakazie konkurencji można także przewidzieć zapisy dotyczące jej wypowiedzenia przez Pracodawcę z zachowaniem np. 1-miesięcznego terminu.

Ważne jest to, że brak takich zapisów w umowie pierwotnej związuje ręce pracodawcy. Nie można wypowiedzieć ani odstąpić jak się tego uprzednio nie unormuje w umowie.

Masz pytania? Dzwoń, służymy profesjonalną pomocą w skonstruowaniu odpowiednich zapisów.

Maciej Lipiński
tel. 502125029

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.