Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

NAJNOWSZE WPISY

Przedawnienie roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji

1 lutego 2017   |   Maciej Lipiński

Zgodnie z art. 20 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, roszczenia z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji ulegają przedawnieniu z upływem lat trzech. Bieg przedawnienia rozpoczyna się oddzielnie co do każdego naruszenia.

Termin liczy się od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.

czytaj więcej

Nadmierny obrót produktami własnej marki sieci dyskontowych jako czyn nieuczciwej konkurencji

20 grudnia 2016   |   Maciej Lipiński

Zgodnie z art. 17d ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest wprowadzanie do obrotu przez sieci sklepów dyskontowych towarów w ilości przewyższającej 20% wartości obrotów z markami stanowiącymi własność właściciela sieci lub podmiotów zależnych.

czytaj więcej

Czy oznaczenie firmy nazwiskiem może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji ?

1 czerwca 2015   |   Maciej Lipiński

 

W poprzednim wpisie na blogu omówione zostały ogólne aspekty oznaczenia przedsiębiorstwa, które może wprowadzać w błąd.
W niniejszym wpisie skoncentruję się na wyjaśnieniu, jak to jest z nazwiskiem przedsiębiorcy w nazwie przedsiębiorstwa?
Przecież każdy ma prawo użyć swojego nazwiska do oznaczenia swojej firmy.

Owszem, ale omówienia wymaga kilka ograniczeń ustawowych w powyższym zakresie.


czytaj więcej