Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

NAJNOWSZE WPISY

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

25 kwietnia 2023   |   kancelaria

Każdego dnia na rynku ścierają się interesy wielu przedsiębiorstw. Każde z nich co dzień rywalizuje o klienta, zyski, a w praktyce o przetrwanie i rozwój. W nieustannym toku zmagań przedsiębiorcy nierzadko stąpają po wąskiej granicy uczciwej i nieuczciwej konkurencji. I choć normy funkcjonowania na rynku reguluje prawo to wciąż nie brakuje zachowań, które przekraczają granicę dozwolonej konkurencji. Z drugiej strony, przedsiębiorcy często odpierają wzajemne zarzuty o popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji, gdyż każda stron ma inną interpretację obowiązujących w tym zakresie przepisów. Finalnie zatem częstokroć to Sąd rozsądzić musi czy dane zachowanie stanowi nieuczciwą konkurencję, czy też mieści się jeszcze w granicach walki fair play. Zarzucono Ci popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji? Chcesz pozwać konkurenta, który według Ciebie gra nie fair? Przeczytaj nasz artykuł.

czytaj więcej

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kiedy obowiązuje i czy trzeba płacić

25 kwietnia 2023   |   kancelaria

Dobrze wykwalifikowany pracownik pozostający bez pracy to dziś rzadkość. W wielu branżach od lat brakuje specjalistów. Wyszkolony pracownik, któremu bezpiecznie można powierzyć duży zakres obowiązków, to skarb dla każdego przedsiębiorstwa. W praktyce, w raz z dużym zakresem obowiązków, idzie w parze także coraz większa dawka wiedzy o firmie, używanej przez nią technologii produkcji, know-how. Pracownicy, którzy są dla firmy cenni, w toku wykonywanych zadań, coraz częściej mają wgląd w informacje wrażliwe firmy. Nic zatem dziwnego, że konkurencja często chce przejąć takich pracowników. Ochroną przed takim procederem oraz ujawnieniem informacji wrażliwych jest umowa o zakazie konkurencji, która obowiązywać może zarówno w czasie świadczenia pracy jak i po ustaniu stosunku pracy. Umowa ta chronić ma pracodawcę przed nie lada dramatem jakim jest odejście z pracy danego, często bardzo cennego, pracownika. Jak działa umowa o zakazie konkurencji? Kiedy traci ważność? Jak to jest z wynagrodzeniem za zakaz konkurencji? O tym wszystkim w poniższym artykule.

czytaj więcej

Umowa o zachowaniu poufności z kontrahentem

15 marca 2023   |   kancelaria

W Internecie bez trudu znaleźć można wzór umowy o zachowaniu poufności między przedsiębiorcami. Zazwyczaj są to jednak zwięzłe dokumenty, zawierające ogólne sformułowania, uniwersalnie określone reguły, odpowiednie w zasadzie dla każdej sytuacji. Taka ogólna internetowa umowa jednak mało skutecznie reguluje zasady współpracy między kontrahentami, bo strony zwyczajnie nie są świadome wzajemnych oczekiwań co do szeroko pojmowanej polityki poufności , tego co mogą, a czego nie, nie określają należycie granic poufności, a nawet często nie precyzują tego co faktycznie jest informacją poufną. Dobra umowa o poufności między przedsiębiorcami powinna bardzo precyzyjnie określać katalog informacji poufnych, a także zasady ich przekazywania i wykorzystywania. Co do zasady – im mniejszy zakres możliwych interpretacji na tle umowy tym lepsza sama umowa. Umowa o zachowaniu informacji poufnych powinna zatem być zatem zindywidualizowana i „uszyta na miarę”  konkretnego przedsiębiorstwa, którego tajemnic ma chronić. czytaj więcej

Zakaz konkurencji w umowach dotyczących fotowoltaiki.

28 kwietnia 2022   |   kancelaria

Współpracownicy (sprzedawca, monter i inni) firmy z branży fotowoltaicznej często zgłaszają się do mnie z umowami, które praktyczne związują im ręce w przypadku zakończenia współpracy co do pracy w branży.

Zawarte są w nich bowiem zapisy mające z założenia przeciwdziałać działalności na rzecz konkurencji, faktycznie uniemożliwiają świadczenie przez nich usług w tej branży na rzecz innych podmiotów i to częstokroć przez wiele lat po wygaśnięciu samej umowy o współpracę.

czytaj więcej

Praktyki ograniczające konkurencję, w tym nadużywanie pozycji dominującej jako czyny nieuczciwej konkurencji.

24 marca 2022   |   kancelaria

Od 24 września 2021 r. obowiązuje art. 15c ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, który wprowadza nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

Polega on na naruszeniu zakazu praktyk ograniczających konkurencję w rozumieniu art. 6 i art. 9 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 r. poz. 275), a także art. 101 i art. 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Lipiński Maciej

Autor bloga:
Maciej Lipiński
radca prawny

+48 502 125 029
m.lipinski@lipinskiwalczak.pl

 

Jakie są tego skutki dla przedsiębiorców?

czytaj więcej

Czy działalność internetowych influencerów może stanowić czyny nieuczciwej konkurencji ? (kryptoreklama)

15 marca 2022   |   kancelaria

Wielu polskich influencerów posiada umowy o współpracę ze znanymi markami, fundacjami czy też agencjami reklamowymi. Co do zasady współpraca pomiędzy przedsiębiorcami a influencerami jest dozwolona, co oznacza, że dopuszczalna jest reklama za pośrednictwem osób prowadzących blogi, vlogi czy innego rodzaju profile w mediach społecznościowych.

Za wykonywaną promocje otrzymuje konkrente pieniądze. Najlepsi potrafią zrobić kilka postów w ciągu tygodnia. Czy tego typu otwarta promocja danych produktów jest zgodna z prawem?

czytaj więcej

Jak i kiedy określić zakaz konkurencji dla wspólnika (udziałowca) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ?

3 listopada 2021   |   kancelaria

W polskim ustawodawstwie nie sposób doszukać się przepisów precyzujących reguły związane z bezpośrednim zakazem prowadzenia działalności konkurencyjnej przez wspólników (udziałowców) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie ma wręcz konkretnego przepisu, który taki zakaz konkurencji dla udziałowca (wspólnika) by przewidywał. Mówimy oczywiście o wspólniku niebędącym członkiem zarządu, bo o tym drugim w kontekście zakazu konkurencji pisałem już na blogu wielokrotnie. Członek zarządu ma ustawowy zakaz konkurencji.

Faktem jest natomiast, że każdy wspólnik udziałowiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma szeroki dostęp do praktycznie wszystkich informacji i dokumentów spółki. Tym samym istnieje spore niebezpieczeństwo, że wykorzysta pozyskane (przecież legalnie) dane w niekoniecznie już legalnych celach.

 

czytaj więcej

Ochrona patentu bez patentu – czyli know-how a tajemnica przedsiębiorstwa

23 września 2021   |   kancelaria

Ochrona wartości niematerialnej w polskich firmach to wciąż mocno kulejący temat. Jesteśmy narodem prężnie rozwijającym się w wielu dziedzinach naukowych. Nasze centra badawcze oraz działy rozwoju w firmach prowadzą szereg zaawansowanych badań, tworzą innowacyjne rozwiązania. Mimo to ochrona pomysłów, to sfera wciąż traktowana po macoszemu. Jest tak do czasu kiedy  dowiadujemy się, że nasz produkt, nasze program, nasz pomysł na biznes został wyniesiony z firmy i skopiowany. Czy mimo gapiostwa i wycieku danych można temu później przeciwdziałać? Jakie są prawa chroniące firmowe know-how?

Czego dowiesz się w tym wpisie? (kliknij by przejść do wybranego akapitu)
Czy chroni przed działaniem konkurencji?
Kiedy patent nie uchroni pomysłu?
Patent a tajemnica przedsiębiorstwa
Czym jest tajemnica przedsiębiorstwa i co różni ją od patentu?
Wyciek tajemnicy z przedsiębiorstwa

czytaj więcej

Zakaz konkurencji obecnego i byłego członka zarządu zatrudnionego na umowę o pracę. Czy wymagana jest dodatkowa umowa o zakazie konkurencji?

29 lipca 2021   |   kancelaria

W poprzednim wpisie omówiłem szeroko zakaz konkurencji członka zarządu wynikający z samego Kodeksu spółek handlowych. 

Jak to jednak wygląda w przypadku, gdy członek zarządu ma podpisaną umowę o pracę? Czy oprócz ksh zakaz konkurencji wynika już z samego Kodeksu pracy?  Czy też, aby należycie chronić interes Spółki jako pracodawcy, konieczne jest podpisanie z członkiem zarządu odrębnej umowy o zakazie konkurencji?

czytaj więcej

Odpowiedzialność członka zarządu, zakaz konkurencji wynikający z kodeksu spółek handlowych.

28 lipca 2021   |   kancelaria

W związku z tym, że mamy wiele zapytań dotyczących kwestii zakazów konkurencji członka zarządu spółki kapitałowej, rozwijając wpis z kwietnia br. wskazać należy na następujące kwestie.

W niniejszym wpisie omówię zasady odpowiedzialności członka zarządu wynikające z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz kwestie dotyczące ewentualnej odpowiedzialności karnej. W dalszych wpisach na blogu omówione zostaną kwestie zakazów konkurencji członka zarządu zatrudnionego na zasadzie umowy o pracę oraz te wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

czytaj więcej