Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

NAJNOWSZE WPISY

Zakaz konkurencji w umowie o pracę w 2024

14 czerwca 2024   |   kancelaria

Zakaz konkurencji stanowi istotny element wielu umów o pracę, mający na celu ochronę interesów pracodawcy przed potencjalnymi działaniami pracownika, które mogłyby zaszkodzić firmie. Jest to klauzula, która zobowiązuje pracownika do powstrzymania się od podejmowania działań konkurencyjnych zarówno w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu. Choć zakaz konkurencji jest narzędziem służącym zabezpieczeniu przed nieuczciwą konkurencją, jego zastosowanie i warunki muszą być zgodne z przepisami prawa pracy oraz zasadami współżycia społecznego. Czym jest zakaz konkurencji, jakie są jego prawne podstawy, oraz jakie warunki muszą być spełnione, aby umowa o zakazie konkurencji w czasie obowiązywania umowy o pracę była ważna i zgodna z prawem?

czytaj więcej

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika

11 czerwca 2024   |   kancelaria

Złamanie zakazu konkurencji przez pracownika to problem, z którym mogą się spotkać przedsiębiorstwa w różnych branżach. Ta kwestia nabiera szczególnego znaczenia w kontekście ochrony tajemnic przedsiębiorstwa, know-how oraz pozycji rynkowej firmy. Zakaz konkurencji, zazwyczaj ustalany w umowie o pracę lub umowie o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, ma na celu zapobieganie sytuacjom, w których były pracownik wykorzystuje zdobytą wiedzę i doświadczenie w sposób szkodzący jego poprzedniemu pracodawcy. Mimo jasnych regulacji i umownych zobowiązań, przypadki naruszenia tych zasad nie są rzadkością i mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych oraz finansowych zarówno dla pracowników, jak i dla firm. Co grozi za złamanie zakazu konkurencji przez pracownika? Jak pracodawcy mogą dochodzić swoich roszczeń? Jak obliczyć wysokość odszkodowania?

czytaj więcej

Wypowiedzenie lub odstąpienie od umowy o zakazie konkurencji

21 września 2023   |   kancelaria

Umowa o zakazie konkurencji ma chronić pracodawcę przed nagłym przejściem pracownika do innej firmy, z którą przedsiębiorca rywalizuje o pozycję rynkową. Nagłe przejście, a nierzadko wręcz „przejęcie” przez inny podmiot pracownika, zwykle dotyczy osób ważnych dla przedsiębiorstwa czyli pracowników lub współpracowników posiadających wysokie kwalifikacje, osób istotnych z uwagi na proce decyzyjny, nierzadko też znających know-how swojego pracodawcy. Nic zatem dziwnego, że prawo daje pracodawcy instrumenty mające na celu obronę jego pozycji, a pracodawcy chętnie i coraz częściej z tych praw korzystają.  Umowa o zakazie konkurencji ma ustrzec pracodawcę przed nagłą utratą wartościowego pracownika, a pracownikowi wynagrodzić, w formie finansowej, lojalność wobec byłego pracodawcy. Niestety, w momencie podpisywania  strony niespecjalnie myślą o tym by przewidzieć w niej możliwości  „wypowiedzenia” umowy o zakazie konkurencji. Dopiero, gdy pracownik wypowie umowę o pracę, a zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy zaczyna w praktyce działać, okazuje się wielokrotnie, że umowa ta zaczyna być dla pracodawcy problemem. Jak skutecznie zastrzec możliwość wypowiedzenia umowy o konkurencji, gdy pracodawca zmieni jednak zdanie i nie chce wypłacać comiesięcznego odszkodowania byłemu pracownikowi? Kiedy można ją wypowiedzieć?

czytaj więcej

Klauzula poufności dla pracownika – co powinna zawierać, jakie kary za jej naruszenie

22 sierpnia 2023   |   kancelaria

Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy na naszym blogu, jednym z podstawowych obowiązków pracownika jest dbałość o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. W teorii zatem nie potrzeba nam żadnych dodatkowych narzędzi ochrony interesu pracodawcy. Po co więc umowy o zachowaniu poufności czy dodatkowe klauzule o poufności? Stosowanie ich ma co najmniej kilka praktycznych celów. Po pierwsze, jasno wskazuje pracownikowi zakres informacji objętych tajemnicą. Po drugie, ucina ewentualne spekulacje i możliwe odmienne wykładnie umowy. Po trzecie, wskazuje co grozi za naruszenie poufności danych przedsiębiorstwa.

Jakie elementy powinna zawierać klauzula poufności? Kiedy przestaje obowiązywać? O tym poniżej.

czytaj więcej

Sprzedaż lawinowa – kiedy będzie zgodna z prawem

17 lipca 2023   |   kancelaria

Stałe podnoszenie efektywności sprzedaży, to dziś bardzo istotne zadanie każdego pragnącego rozwijać się przedsiębiorstwa. Działy marketingu i sprzedaży sięgają po coraz to bardziej wyszukane modele sprzedaży ratalnej, subskrypcji, przedsprzedaży, czy preselekcyjnej, by maksymalizować zyski. Potrzeba ciągłego podnoszenia przychodów nakłada na przedsiębiorstwa obowiązek nieustannego poszukiwania rozwiązań. Gdy znane formuły się wyczerpią sięga się zatem po te coraz bardziej niszowe, nierzadko na granicy prawa, a często wręcz uważane za niezgodne z prawem. Doskonałym przykładem jest sprzedaż lawinowa. Mimo, że często mylona jest z piramidą finansową, może być w pełni dopuszczalnym przez prawo modelem sprzedaży bezpośredniej. Czy każda forma sprzedaży lawinowej jest zabroniona? Kiedy sprzedaż lawinowa jest dozwolona na gruncie polskiego prawa, a kiedy takie praktyki uznawane są za czyn nieuczciwej konkurencji?

czytaj więcej

Działanie na szkodę firmy

21 czerwca 2023   |   kancelaria

Osoby, w których ręce powierza się majątek przedsiębiorstwa, a także obsługę bieżącego funkcjonowania firmy, darzone są zwykle ogromnym zaufaniem ze strony inwestorów, właścicieli czy zarządu. Niestety, w praktyce obrotu często  zdarza się, że prowadzone przez nich działania i podejmowane decyzje nie tylko nie rozwijają przedsiębiorstwa, ale wręcz mu szkodzą. Nierzadko są to niestety również działania celowe, determinowane przez wiele zależności i ukierunkowane na konkretne cele. Z drugiej jednak strony, przedsiębiorcy, a także managerowie, każdego dnia, z  każdą kolejną decyzją podejmują ryzyko biznesowe i ekonomiczne. Nie każda „zła” decyzja jest przecież celowym działaniem na szkodę firmy.

Kiedy zatem zła decyzja zarządcza może być uznana za działanie na szkodę spółki? Jakie są kary za działanie na szkodę firmy?

czytaj więcej

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

25 kwietnia 2023   |   kancelaria

Każdego dnia na rynku ścierają się interesy wielu przedsiębiorstw. Każde z nich co dzień rywalizuje o klienta, zyski, a w praktyce o przetrwanie i rozwój. W nieustannym toku zmagań przedsiębiorcy nierzadko stąpają po wąskiej granicy uczciwej i nieuczciwej konkurencji. I choć normy funkcjonowania na rynku reguluje prawo to wciąż nie brakuje zachowań, które przekraczają granicę dozwolonej konkurencji. Z drugiej strony, przedsiębiorcy często odpierają wzajemne zarzuty o popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji, gdyż każda stron ma inną interpretację obowiązujących w tym zakresie przepisów. Finalnie zatem częstokroć to Sąd rozsądzić musi czy dane zachowanie stanowi nieuczciwą konkurencję, czy też mieści się jeszcze w granicach walki fair play. Zarzucono Ci popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji? Chcesz pozwać konkurenta, który według Ciebie gra nie fair? Przeczytaj nasz artykuł.

czytaj więcej

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy – kiedy obowiązuje i czy trzeba płacić

25 kwietnia 2023   |   kancelaria

Dobrze wykwalifikowany pracownik pozostający bez pracy to dziś rzadkość. W wielu branżach od lat brakuje specjalistów. Wyszkolony pracownik, któremu bezpiecznie można powierzyć duży zakres obowiązków, to skarb dla każdego przedsiębiorstwa. W praktyce, w raz z dużym zakresem obowiązków, idzie w parze także coraz większa dawka wiedzy o firmie, używanej przez nią technologii produkcji, know-how. Pracownicy, którzy są dla firmy cenni, w toku wykonywanych zadań, coraz częściej mają wgląd w informacje wrażliwe firmy. Nic zatem dziwnego, że konkurencja często chce przejąć takich pracowników. Ochroną przed takim procederem oraz ujawnieniem informacji wrażliwych jest umowa o zakazie konkurencji, która obowiązywać może zarówno w czasie świadczenia pracy jak i po ustaniu stosunku pracy. Umowa ta chronić ma pracodawcę przed nie lada dramatem jakim jest odejście z pracy danego, często bardzo cennego, pracownika. Jak działa umowa o zakazie konkurencji? Kiedy traci ważność? Jak to jest z wynagrodzeniem za zakaz konkurencji? O tym wszystkim w poniższym artykule.

czytaj więcej

Umowa o zachowaniu poufności z kontrahentem

15 marca 2023   |   kancelaria

W Internecie bez trudu znaleźć można wzór umowy o zachowaniu poufności między przedsiębiorcami. Zazwyczaj są to jednak zwięzłe dokumenty, zawierające ogólne sformułowania, uniwersalnie określone reguły, odpowiednie w zasadzie dla każdej sytuacji. Taka ogólna internetowa umowa jednak mało skutecznie reguluje zasady współpracy między kontrahentami, bo strony zwyczajnie nie są świadome wzajemnych oczekiwań co do szeroko pojmowanej polityki poufności , tego co mogą, a czego nie, nie określają należycie granic poufności, a nawet często nie precyzują tego co faktycznie jest informacją poufną. Dobra umowa o poufności między przedsiębiorcami powinna bardzo precyzyjnie określać katalog informacji poufnych, a także zasady ich przekazywania i wykorzystywania. Co do zasady – im mniejszy zakres możliwych interpretacji na tle umowy tym lepsza sama umowa. Umowa o zachowaniu informacji poufnych powinna zatem być zatem zindywidualizowana i „uszyta na miarę”  konkretnego przedsiębiorstwa, którego tajemnic ma chronić. czytaj więcej

Zakaz konkurencji w umowach dotyczących fotowoltaiki.

28 kwietnia 2022   |   kancelaria

Współpracownicy (sprzedawca, monter i inni) firmy z branży fotowoltaicznej często zgłaszają się do mnie z umowami, które praktyczne związują im ręce w przypadku zakończenia współpracy co do pracy w branży.

Zawarte są w nich bowiem zapisy mające z założenia przeciwdziałać działalności na rzecz konkurencji, faktycznie uniemożliwiają świadczenie przez nich usług w tej branży na rzecz innych podmiotów i to częstokroć przez wiele lat po wygaśnięciu samej umowy o współpracę.

czytaj więcej