Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Zakaz konkurencji w umowach dotyczących fotowoltaiki.

28 kwietnia 2022   |   kancelaria

Współpracownicy (sprzedawca, monter i inni) firmy z branży fotowoltaicznej często zgłaszają się do mnie z umowami, które praktyczne związują im ręce w przypadku zakończenia współpracy co do pracy w branży.

Zawarte są w nich bowiem zapisy mające z założenia przeciwdziałać działalności na rzecz konkurencji, faktycznie uniemożliwiają świadczenie przez nich usług w tej branży na rzecz innych podmiotów i to częstokroć przez wiele lat po wygaśnięciu samej umowy o współpracę.

Przeglądając wiele takich dokumentów w kontekście zakazu konkurencji zauważyłem jeden wspólny mianownik, czyli maksymalne rozwinięcie definicji „działalności konkurencyjnej” obejmującą jakąkolwiek działalność chociażby pośrednio związaną ze sprzedażą czy montażem instalacji fotowoltaicznych.

Często zakaz konkurencji dotyczy już samego projektowania, a nawet serwisowania instalacji grzewczych. Zakazuje się też doradztwa i promocji w tym szeroko ujętym zakresie.

 

W związku z tym wskazać należy, iż nie zawsze tak szerokie ujęcie działalności konkurencyjnej może przynieść zamierzony efekt dla firmy z branży fotowoltaicznej. Sądy niejednokrotnie bowiem uznawały, iż nadmierne ingerowanie w swobodę działalności gospodarczej przy braku wypłaty jakiegokolwiek ekwiwalentu w zamian jest bezskuteczne. Zapisy umowy zatem można podważyć, a Sąd może przyznać racje współpracownikowi.

Ponadto w umowach o zakazie konkurencji (czy też w klauzulach umów o współpracę) zauważamy często rażąco wygórowane kary umowne. I to nie tylko za naruszenie zakazu konkurencji, ale również za naruszenie zasad poufności. Te ostatnie swoją drogą również zawierają często niekończącą się litanie danych, które firma uznaje za poufne. Ażeby coś jednak miało status poufności, to decydują o tym również czynniki zewnętrzne, o czym niejednokrotnie pisano już na blogu.

Ponadto powszechną praktyką w umowach o zakazie konkurencji w branży fotowoltaicznej jest objęcie zakazami nie tylko samego sprzedawcę ale również jego osoby bliskie, które nie świadczą jakichkolwiek usług na rzecz firmy. Postanowienia takie nie są co do zasady skuteczne.

Dlatego przed podpisaniem umowy warto doprecyzować jej niektóre zapisy. Jeżeli jesteśmy już po jej podpisaniu to w razie sporu warto bronić swoich praw.

Jeżeli jesteś właścicielem firmy – chętnie pomożemy w doprecyzowaniu zapisów, które będą skuteczne w razie sporu.

Jeżeli jesteś współpracownikiem – jesteśmy otwarci na konsultacje Twojej obecnej umowy.

Maciej Lipiński, Radca prawny, Lipiński&Walczak Adwokaci i Radcowie Prawni

tel. + 48 502125029

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.