Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Kopiowanie domeny internetowej, naśladownictwo i tzw. „typosquatting” jako czyn nieuczciwej konkurencji

14 maja 2021   |   kancelaria

Częstym problemem z jakim zgłaszają się do nas klienci jest kopiowanie nazw domen internetowych przez konkurencję. Przykładowo jedna firma posługuje się stroną www.trampki.pl, a druga firma od niedawna zarejestrowała domenę  www.trampki.com.pl. Obydwie firmy sprzedają oczywiście obuwie.

Czy można coś z tym zrobić?

Czy konkurencja w takim przypadku dopuszcza się czynów nieuczciwej konkurencji?

Co do zasady tak. Zachowanie polegające na wykorzystaniu domeny internetowej łudząco podobnej (np. różniącej się jedynie jedną literą) do domeny firmy konkurencyjnej powoda jest czynem nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, określanym w fachowej literaturze mianem typosquattingu.

Takie zachowanie niewątpliwie narusza tzw. „dobre obyczaje”, które to naruszenia stanowią jedną z przesłanek dochodzenia swoich praw na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, korzystanie przez konkurenta z takiej (łudząco podobnej) domeny można racjonalnie wytłumaczyć jedynie zamiarem wprowadzenia w błąd części użytkowników Internetu, poszukujących informacji o usługach danej firmy i przekierowaniu ruchu internetowego na strony zawierające informacje o usługach pozwanej spółki.

Sąd uznał, iż takie działanie jest nieuczciwe i wykracza poza przyjęte, dopuszczalne sposoby informowania o konkurencyjnych usługach. Wskazano, iż „zachowanie to godzi przy tym zarówno w interes powoda jako przedsiębiorcy (kierując część zainteresowania na strony konkurencyjnego przedsiębiorcy), jak i klientów powoda, którzy nieświadomie mogą uzyskać informacje o usługach pozwanego i skorzystać z nich, pozostając w błędnym przekonaniu, że są to usługi świadczone przez powoda.” (Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie o sygn. akt VII AGa 376/18).

Niewątpliwie zatem, posługiwanie się przez konkurenta domeną różniącą się wyłącznie tzw. „rozszerzeniem” (com, pl, eu, inne) ocenić należy jako naruszenie dobrych obyczajów gospodarczych i tym samym jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Co do innych wyróżników, np. zmienionych liter, dodatków etc. to należałoby rozpatrzyć indywidualnie, przede wszystkim z punktu widzenia potencjalnego ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd.

Na koniec…

Widać tematyka konkurencji jest dla Ciebie z jakiegoś powodu istotna. Chcesz wystąpić przeciwko nieuczciwemu konkurentowi lub po prostu chcesz zabezpieczyć swoje interesy na przyszłość? A może to Tobie zarzucono grę nie fair? Zadzwoń. Zazwyczaj mamy czas na około pół godziny nieodpłatnej, wstępnej konsultacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.