Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Przejmowanie pracowników przez konkurencję – konieczny związek przyczynowy

11 lutego 2020   |   kancelaria

Uszczegóławiając temat poprzedniego wpisu, należy dodać kilka słów co do związku przyczynowo-skutkowego, który (obok innych ustawowych przesłanek) musi zaistnieć pomiędzy działaniem podmiotu, który próbuje przejąc pracownika, a niewykonaniem, nienależytym wykonaniem lub rozwiązaniem przez niego stosunku pracy u pracodawcy.

 

 

 

Przypomnę, że czynem nieuczciwej konkurencji jest nakłanianie osób świadczących na rzecz przedsiębiorcy pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w celu przysporzenia korzyści sobie lub osobom trzecim albo szkodzenia przedsiębiorcy.

Pomiędzy działaniem sprawcy (np.namawiającego do niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z przedsiębiorcą) i niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez pracownika lub kontrahenta przedsiębiorcy musi istnieć związek przyczynowo- skutkowy.

Jednym słowem – wskutek działania sprawcy, pracownik wypowiedział umowę o pracę. Jedno jest pochodną drugiego.

Taki związek w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji będzie istniał , gdy konkurent celowo nagabuje pracownika, proponując mu nie tylko lepsze warunki pracy ale i dyskredytując dotychczasowego pracodawcę w oczach pracownika posługując się przy tym nieuczciwymi metodami (oszustem, podstępem, wprowadzeniem w błąd).

Takie działanie konkurenta podjęte z pełną świadomością tego celu wymaga procesowego udowodnienia i nie może opierać się wyłącznie na domniemaniu (przypuszczeniu) poszkodowanego przedsiębiorcy. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.