Blog o nieuczciwej konkurencji, zakazanej reklamie i nie tylko...

Umowa zlecenia a zakaz konkurencji

25 września 2020   |   kancelaria

Kwestia zakazu konkurencji w umowie o pracę była już wielokrotnie omawiana na blogu. Przyjrzyjmy się tym razem popularnej w obiegu umowie zlecenia.

Czy w umowach cywilnoprawnych, jaką jest np. umowa zlecenia można zamieścić klauzulę o zakazie konkurencji w czasie jej trwania ?

Czy można zobowiązać zleceniobiorcę do powstrzymania się od zakazu konkurencji po jej ustaniu ?

Generalnie strony mają prawo wprowadzać zapis o zakazie konkurencji w umowie zlecenia. Umożliwia im to ogólna zasada wyrażona w art. 3531 Kodeksu cywilnego, która kształtuje tzw. swobodę zawierania umów.

Co do zasady nie ma również przeszkód prawnych aby strony umówiły się, że zakaz taki obowiązuje także po wygaśnięciu umowy.

Pamiętajmy jednak o tzw. zasadach współżycia społecznego, na które może powołać się zleceniobiorca, któremu np. pozbawiono możliwości pracy w firmie konkurencyjnej po zakończeniu umowy nie przewidując za to żadnego ekwiwalentu. Takie postanowienia są już ryzykowne dla przedsiębiorcy i grożą stwierdzeniem nieważności postanowienia o zakazie konkurencji.

Należy bowiem przytoczyć często cytowany wyrok Sądu Najwyższego, zgodnie z którym nieodpłatny zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy zlecenia jest nieważny, ponieważ jest sprzeczny z zasadą swobody umów (wyrok SN z dnia 11 września 2003 r., sygn. III CKN 579/01).

Reasumując – w umowie zlecenia można wprowadzić zakaz konkurencji nawet nieodpłatny – na czas trwania umowy, zaś na okres po jej wygaśnięciu – za jakimś określonym i rozsądnym ekwiwalentem pieniężnym. Pomimo bowiem, iż prawo nie wymaga wypłacania ekwiwalentu co do umów cywilnoprawnych, to praktyka sądowa wskazuje już na tą powinność.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.